MEMORIA 2009

L’any 2009 ha estat el segon sencer de funcionament de l’Estació Territorial de Recerca Penedès (ETRP) sobre les Forces Aèries de la República Espanyola, d’acord amb el que estableix el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Penedesencs, i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, signat el 20 de desembre de 2007, per l’Honorable Sr. Josep Huguet i Biosca conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, pel Sr. Joan Solé i Bordes president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i l’il·lm. Sr. Jordi Girona Alaiza Alcalde de Santa Margarida i els Monjos. Aquest conveni abasta el període 2007-2010, i s’inscriu dins el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

A aquest conveni se li va afegir una Addenda, amb efectes pels anys 2009 i 2010, signada a Barcelona el 6 de novembre de 2008 per l’Honorable Sr. Josep Huguet i Biosca conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, pel Sr. Ramon Arnabat Mata president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i l’il·lm. Sr. Jordi Girona Alaiza Alcalde de Santa Margarida i els Monjos. Aquesta Addenda realitza algunes modificacions en el text del Conveni citat, la primera feia referència l’any 2008, i la segona als anys 2009 i 2010:

“b) D’altra banda, es vol modificar la distribució de les despeses a realitzar entre les institucions signatàries de manera que, durant els anys 2009 i 2010, la despesa corresponent al director investigador de l’ETRP, que inicialment havia de realitzar l’IEP, passi a ser realitzada per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos”

Atès el que estableix l’acord 2, apartats a i b, de la citada Addenda, i que a partir de l’1 de gener de 2009 i fins el 31 de desembre de 2009 el director-investigador de l’ETRP ha estat contractat per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i aquest s’ha fet càrrec dels pagaments salarials corresponents, l’Institut d’Estudis Penedesencs presenta en la justificació econòmica les Cartes de Pagament mensuals realitzades i les fulles de salaris del director-investigador.

Al llarg de l’any 2009 s’han desenvolupat diverses línies d’actuació per tal d’acomplir l’objectiu de l’ETRP: desenvolupar la recerca multidisciplinar en l'entorn del patrimoni i dels espais històrics de la Guerra d'Espanya (1936-1939) a les comarques de l’Alt Penedès i del Baix Penedès. La tasca realitzada pels investigadors d’aquest projecte s’han centrat en aprofundiment de l’estudi dels antics camps de vol construïts per l’aviació republicana al llarg de 1937 i 1938 i emprats fins les acaballes del conflicte a Catalunya el gener de 1939: els Monjos, Sabanell (Torrelavit), Pacs-Vilobí (Vilafranca) i Santa Oliva (Vendrell), i en la recerca al voltant dels bombardeigs franquistes sobre les comarques penedesenques, i que tenien entre els seus objectius els aeròdroms republicans. A partir de l’exemple del “Vesper de la Gloriosa” i dels bombardeigs sobre el Penedès, s’ha avançat en un millor coneixement de la història de l’aviació republicana a Catalunya durant la Guerra Civil, dels bombardeigs franquistes sobre el litoral català, i dels espais de la reraguarda republicana des de múltiples visions.

La tasca d’investigació i recerca ha anat acompanyada de la d’informació i divulgació entre la societat dels objectius historiogràfics assolits. També s’ha seguit treballant en la definició i projecció d’una infraestructura cultural catalana que salvi la memòria de les forces aèries de la República espanyola a partir d’un arxiu i biblioteca de referència (Centre de Documentació i Recerca: Aviació i Guerra Civil), la recuperació de paisatges i arquitectures efímeres vinculades als fets estudiats (Espais de l’aviació republicana: el Vesper de la Gloriosa), i tot relligat en un Centre d’interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria a ubicar a l’entorn de l’històric camp d’aviació dels Monjos en el municipi de Santa Margarida i els Monjos.

Personal

L’equip de treball de l’ETRP 2009 ha estat integrat per historiadors locals coneixedors dels municipis del Penedès amb importants treballs de recerca i publicacions realitzades; historiadors especialitzats en el vessant aeronàutic de la Guerra d’Espanya (1936-1939), alguns col·laboradors amb entitats i associacions com ADAR (Associació d’Aviadors de la República) amb una important obra publicada; arqueòlegs experts en els treballs de camp en jaciments i prospeccions arqueològiques, bé siguin geofísiques, be per mitjà de mètodes de sistema de detecció de metalls, fins ara no emprats en els escenaris bèl·lics a Catalunya. Finalment la incorporació de museòlegs i experts en comunicació i didàctica del patrimoni cerca la transferència del coneixement generat en clau d’indústries del coneixement i desenvolupament del turisme cultural. Concretament l’equip de treball amplia ha estat integrat per:

Els tres membres de l’ETRP-FARE:

 • Dr. Ramon Arnabat Mata, historiador i president de l’IEP
 • David Íñiguez Gràcia, historiador Taller de Projectes de l’UB i ADAR
 • Daniel Sancho París, historiador i cap de la secció d’Història de l’IEP

I els col·laboradors:

 • David Gasalí Barrera, historiador i investigador de l'ADAR.
 • Carlos Lázaro, historiador i investigador de l’ADAR
 • Pilar Tarrada, historiadora i documentalista, membre de l’IEP
 • Marta Casas, documentalista, membre de l’IEP
 • Ernesto González Armenteros, historiador i membre de l’IEP
 • Alfons Vidiella, historiador i membre de l’IEP
 • Adrià Cabezas, historiador i col·laborador de l’IEP
 • Roger Sala, arqueòleg i col·laborador de l’ADAR
 • Dr. Joan Santacana Mestre, professor titular UB. Membre de l’IEP
 • Dr. Francesc-Xavier Hernández, catedràtic de l’UB.
 • Xavier Rubio Campillo, enginyer informàtic Taller de Projectes de la UB
 • M. Carmen Rojo, arqueòloga del Taller de Projectes de la UB
 • Laia Coma Quintana, pedagoga. Taller de Projectes de l’UB
 • Jaume Girona Galimany, Tècnic de l’Ajuntament de Santa. Margarida i els Monjos. Membre de l’IEP
 • Marina Domingo, documentalista de l’ADAR
 • Núria Janer, historiadora i membre de l’IEP

El personal que ha realitzat tasques retribuïdes a l’ETRP de forma continuada i a compte d’aquest conveni durant l’any 2009 ha estat:

 • Ramon Arnabat Mata, Director de l’ETRP
 • David Iñiguez Gràcia, investigador especialista en les FARE
 • Daniel Sancho, investigador i administrador
 • Pilar Terrada Gol, investigadora

D’acord amb l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Penedesencs, i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per a la creació de l’Estació Territorial de Recerca Penedès, signada amb data de 6 de novembre de 2008, aquest any ha seguit prestant serveis a temps parcial a l’ETRP la historiadora Pilar Tarrada Gol per tal de col·laborar en les tasques de prospeccions arqueològiques i posterior documentació i classificació i elaboració de fitxes dels elements localitzats durant les prospeccions, per a facilitar-ne la seva posterior interpretació i difusió. El pagament de la part del sou que la historiadora Pilar Tarrada ha dedicat a tasques de l’ETRP, ha estat comptabilitzada a l’apartat de prospeccions arqueològiques ja que bona part de la seva tasca hi estava directament relacionada.

L’activitat desplegada pels historiadors contractats ha permès de desenvolupar aquelles tasques programades relacionades amb la recerca i la consulta d’arxius, la recollida de material iconogràfic i documental; la prospecció i condicionament de restes arqueològiques i espais bèl·lics, la neteja de refugis antiaeris, etcètera. S’ha recollit un important volum de documentació, tant de caràcter particular (col·leccions personals, donacions, etcètera), com extreta en altres arxius i centres que disposen de fons relacionats amb l’aviació i la guerra civil, especialment amb l’aviació republicana de 1936-1939.

Recerca, adquisició, recollida i tractament de material iconogràfic i material

S’ha continuat l’adquisició, recollida i tractament de material iconogràfic i documental, mitjançant la visita a diversos arxius. Concretament, s’han realitzat desplaçaments i consultes en els següents arxius:

 • Ufficio Storico d’ell Aeronautica Militare de Roma
 • Archivo Histórico del Ejército del Aire (Villaviciosa de Odón, Madrid).
 • Archivo General Militar de Ávila
 • Archivo General de la Guerra Civil (Salamanca)
 • Arxiu Nacional de Catalunya
 • Institut Cartogràfic de Catalunya
 • Biblioteca del Pavelló de la República de la UB
 • Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (Poblet)
 • Arxiu Comarcal del Garraf (Vilanova i la Geltrú)
 • Arxiu Comarcal del Baix Penedès (El Vendrell)
 • Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)

D’aquests arxius s’ha elaborat una base de dades amb la localització de documentació a l’entorn de l’aviació republicana i els bombardeigs franquistes, tant pel que fa als mateixos camps, com a organització, personal, etc., de l’aviació de la República. També s’ha fet còpia d’aquells documents més significatius, i que es servaran a l’ETRP i en el futur Centre de Recerca i Documentació de l’Aviació Republicana i la Guerra Civil. La recerca ha estat realitzada per Ramon Arnabat, David Gesalí, David Iñiguez, i Daniel Sancho. Les consultes a aquests arxius militars s’hauran de continuar els propers anys degut al gran volum d’informació servada relacionada amb l’aviació i la guerra civil.

S’ha digitalitzat una part important de la documentació d’arxiu referida a l’aviació republicana i la guerra civil, així com als bombardeigs franquistes, per tal de servar-ne les còpies en bones condicions, i facilitar la consulta dels investigadors. Tasca realitzada per l’historiador Daniel Sancho .

S’han adquirit 150 llibres; i 20 DVDs relacionats amb el tema de l’aviació i la guerra civil que s’integren al fons de l’ETRP, i que es poden consultar des de la web de l’ETRP: www.aviacioiguerracivil.com/fons_documentacio.php. Aquest fons es complementa amb el de la Biblioteca dels Monjos que compta amb un centenar de llibres relacionats amb la temàtica de l’aviació i la guerra civil.

S’ha rebut una nova donació del Sr. Enric Ruiz de diversos llibres i material documental relacionat amb l’aviació i la guerra civil, que ha estat catalogat i incorporat al fons de l’ETRP, amb un apartat específic. També s’han rebut donacions de material gràfic i documental, especialment revistes dels senyors Jordi Segimon i Joan Puigbó.

S’han realitzat diversos enregistraments digitals dels espais de l’aviació republicana al Penedès (aeròdroms, edificis residencials, llocs de comandament, refugis, magatzems, oficines, tallers, Escola de Pilots, ..), i s’ha entrevistat a 5 persones relacionades amb aquests espais (aviadors, mecànics, soldats, veïns, ...). Aquests enregistraments serviran de base per a l’elaboració d’un reportatge audiovisual sobre el Vesper de la Gloriosa. La part tècnica ha estat realitzada per TN Produccions, i la part historiogràfica per Ramon Arnabat, Daniel Sancho i David Íñiguez.

També s’han realitzat entrevistes i enregistraments a testimonis dels bombardeigs franquistes sobre el Penedès, i que ha de servir de base, junt al estudis dels fons arxivístics per a l’elaboració d’un llibre i un DVD sobre “Els bombardeigs franquistes al Penedès, 1937-1939”, en col·laboració amb l’Ajuntament del Vendrell i del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

Centre de Documentació

La seu de l’ETRP-FARE a la Biblioteca Municipal dels Monjos (carrer Cadi, 2) que disposa d’espais de treball i arxiu cedits per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, i de tot el material i infraestructura necessaris per a realitzar les tasques de recerca i documentació assignades, ha esdevingut un “Centre de recerca i documentació” especialitzat en l’Aviació i la Guerra Civil.

El fons arxivístic i bibliogràfic de la biblioteca ha crescut molt durant aquest any 2009, de manera que a 31 de desembre del 2009, aquest fons, a cura de Daniel Sancho, estava format per:

Documents d’arxiu documental

Aquest any s’ha classificat, ordenat i fitxat els fons documental existent al centre i que en aquests moments es consultable des del mateix centre en una base de dades que conté més 400 referències documentals (carpetes).

Aquests documents procedeixen de les recerques realitzades en diversos arxius comarcals, nacionals, estatals i estrangers pels investigadors del centre, i per aportacions documentals privades.

Arxiu gràfic: imatge i so

El centre disposa de diversos fons documentals relacionats amb l’aviació i la guerra civil. Podem trobar-hi una col·lecció de fotografies sobre els bombardegis de Catalunya, tant realitzades des dels aparells atacant,s com per reporters a les ciutats atacades. També es disposa d’una col·lecció de DVDs amb l’enregistrament de testimonis diversos sobre l’aviació i la guerra civil. Així com diversos DVDs amb imatges històriques sobre aquest tema, i algunes pel·lícules relacionades. També es disposa d’un fons amb cartells relacionats amb l’aviació i la guerra civil

La majoria dels fonts de que es disposa han estat adquirits pel centre, i o be se d’adquirit els drets per a la seva utilització per a la recerca.

Biblioteca

El centre disposa de més de 400 llibres monogràfics sobre el tema de l’aviació i la guerra civil, amb la informació accessible a través d’internet a l’adreça: http://www.aviacioiguerracivil.com/fons_documentacio.php

Els fons bibliogràfics procedeixen fonamentalment de l’adquisició realitzada per l’ETRP:FARE amb el seu pressupost, de les donacions de particulars i de l’ADAR.

Hemeroteca

Consta d’una part històrica on es recullen les revistes i premsa de l’època (1936-1939): ABC, Aeronáutica, Aire, Estampa, Der Adler, Mundo Gráfico, Nueva España, Revista de Aronàutica,,

I d’una altra part de revistes relacionades amb la història de l’aviació, l’aviació republicana, o l’aeronàutica, algunes d’elles col·leccions completes: Aeroplano. Revista de Historia Aeronàutica, Alas Gloriosas, Associació d’Amics de l’Aeronàutica, Crónica de la guerra española, Ebre 38, Icaro, Revista Española de Historia Militar, Acarn! (digital), Serga. Historia Militar del Siglo XX, Aeroclub, Aerovia, Anuario Avion Revue, Aerowings, Aviación general y deportiva, Avion Revue, Formación Aeronàutica, Revista Airline, Volar, Volaré, Volaré Sport,

Els fons de l’hemeroteca procedeixen fonamentalment de l’adquisició realitzada per l’ETRP:FARE amb el seu pressupost, de les donacions de particulars i de l’ADAR.

Des de l’ETRP-FARE s’han assessorat diversos treballs de recerca d’alumnes de Batxillerat sobre l’aviació i guerra civil, així com a investigadors interessats per aquesta temàtic que han acudit al centre en cerca d’informació documental i gràfica. També s’ha iniciat el préstec de llibres i la consulta en sala de la documentació arxivística i bibliogràfica servada en el centre. Finalment s’han cedit imatges i ofert explicacions als mitjans de comunicació interessats. Podem dir que el centre ha començat a funcionar com un veritable “Centre de recerca i documentació sobre l’aviació i la guerra civil”.

Difusió i transmissió de coneixement

Durant l’any 2009, l’ETRP-FARE ha dedicat una part important de la seva tasca a la difusió i transmissió dels coneixements a la societat.

Exposició sobre “Els bombardeigs franquistes al Penedès, 1937-1939”

Aquesta exposició, preparada per l’ETRP: FARE l’any 2008, ha recorregut durant l’any 2009 els municipis de Vilanova i la Geltrú, Torrelavit, Bellvei del Penedès, el Pla del Penedès, Castellví de la Marca, l’Arboç, Sant Pere de Riudebitlles, Calafell, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Cubelles, Capellades, Gelida, Llorenç del Penedès, Vilobí del Penedès i Santa Margarida i els Monjos i Sant Pere de Riudebitlles. A cada municipi l’exposició hi ha estat una mitjana de 15 a 21 dies, i paral·lelament s’han ofert conferències sobre els bombardeigs franquistes al Penedès a càrrec dels historiadors de l’ETRP:FARE, Ramon Arnabat i David Íñiguez.

Col·laboració en l’edició del llibre de memòries del mecànic d’aviació Josep Capellades Sala.

L’ETRP:FARE ha col·laborat en la revisió i anotació de les memòries del mecànic d’aviació de la 4a esquadrilla del Grup 26 de Xatos Josep Capellades Sala. L’historiador David Íñiguez ha estat l’encarregat de fer-ho.

L’ETRP:FARE, col·labora també a fer possible l’edició d’aquest llibre que publicarà l’editorial Andana, amb la col·laboració dels Ajuntaments de Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos.

Edició del llibre de memòries del pilot de Mosques Joan Ramoneda Vilardaga

L’ETRP:FARE s’ha encarregat de la recuperació, revisió i anotació de les memòries del pilot republicà de la 1a esquadrilla del Grup 21 de Mosques Joan Ramoneda Vilardaga. Els historiadors David Íñiguez i Carlos Lázaro han estat els encarregats de fer-ho.

L’ETRP:FARE, col·labora també a fer possible l’edició d’aquest llibre que publicarà l’editorial Cossetània i que obrirà la col·lecció “Esquadra 11” sobre temes d’aviació i guerra civil a iniciativa d’aquest Centre.

Pla director de l’Itinerari del Vesper de la Gloriosa

L’ETRP: FARE ha col·laborat amb el VINSEUM, en la definició de l’Itinerari de la Memòria Democràtica “El Vesper de la Glorioa” que abasta els quatre aeròdroms republicans del Penedès (Santa Oliva, els Monjos, Sabanell, Pacs-Vilobí).

Senyalització dels espais de l’aviació republicana dels Monjos.

L’ETRP: FARE ha col·laborat amb l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en el disseny, continguts i imatges de la senyalització dels espais relacionats amb l’aviació republicana a Santa Margarida i els Monjos: castell de Penyafort, refugi i taller de muntatge d’avions de la Margaridoia, refugi i taller de muntatge d’avions de Cal Rubió, refugi del Xiringuito, refugi del Serral, camp dels Monjos, ....

A partir de la informació recollida en les prospeccions arqueològiques, la planimetria, i la documentació d’arxiu i bibliogràfica, s’ha preparat una proposta de Guia didàctica amb diverses activitats a realitzar per alumnes de secundària quan aquests visitin el Centre d’Interpretació o els espais del Vesper de la Gloriosa. La proposta ha estat realitzada pel Taller de Projectes de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, sota la supervisió de Ramon Arnabat.

Prospecció i condicionament de restes arqueològiques i espais històrics

S’ha completat l’inventari i realització de fitxes arqueològiques dels vestigis dels aeròdroms del Vesper de la Gloriosa a partir de la informació i les imatges recollides i la investigació sobre els espais concrets (Pacs-Vilobi, Els Monjos, Torrelavit, Santa Oliva). Aquesta tasca ha estat realitzada per David Gesalí, David Íñiguez, Ramon Arnabat, Roger Sala, Daniel Sancho, Pilar Tarrada, i M. Carmen Rojo.

S’ha realitzat una prospecció geofísica per a investigació en els aeròdroms de Sabanell (Torrelavit) i Pacs-Vilobí del Penedès. Aquesta tasca ha estat dirigida i coordinada per Ramon Arnabat i David Íñiguez, i realitzada pel Taller de Projectes de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.

Tota informació recollida documentalment i en les prospeccions realitzades en els aeròdroms republicans dels Monjos, Santa Oliva, Sabanell, i Pacs-Vilobí s’ha introduït en una base de dades (GIS) per tal de poder-la gestionar, i a partir d’aquesta fer la reconstrucció digital d’aquests camps. Aquesta tasca ha estat realitzada Taller de Projectes de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.

A partir de la informació obtinguda en la informació documental les prospeccions arqueològiques i la planimetria de l’aeròdrom dels Monjos s’ha començat a treballar en la realització virtual d’aquest aeròdrom republicà i la recreació dels bombardeigs franquistes que va patir. Per a completar la informació i la documentació gràfica s’ha contractat la empresa Nikoclik de fotografia aèria a baixa alçada. Aquesta tasca coordinada per Ramon Arnabat i David Íñiguez i realitzada per Ernest Artigas d’Aviadores Virtuales Associados,

El dia 3 de novembre de 2009 a la sala d’actes de la Biblioteca dels Monjos es van presentar públicament els primers resultats de les prospeccions arqueològiques realitzades en els aeròdroms del Vesper de la Gloriosa al Penedès. Ha estat la primera vegada que s’ha fet una recerca arqueològica en profunditat en els espais relacionats amb l’aviació durant la guerra civil. Degut a la seva importància, s’adjunten com a Annexos a aquesta memòria els informes fets per SOTS Prospecció i el Taller de projectes de la Universitat de Barcelona.

Disseny i execució del centre virtual d’interpretació

Aquest anys ha estat el de la consolidació definitiva del projecte del Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria (CIARGA). Per una banda, des de l’ETRP: FARE amb la col·laboració del Taller de Projectes de la UB s’ha elaborat el Pla Director del CIARGA i els plànols executius del projecte. També s’han dissenyat unes imatges virtuals en 3D, a càrrec de Josep M. Pardo, sobre el CIARGA, i que adjuntem com Annex.

El projecte del CIARGA ha rebut el suport econòmic del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya mitjançant una subvenció de 120.000 €, ja que el considera el Centre de referència dels espais de l’aviació republicana a Catalunya.. Per tot plegat ha estat possible de col·locar la primera pedra del CIARGA el dia 8 de novembre de 2009, a l’anomenat “Parc de la Memòria” a Santa Margarida i els Monjos, al costat del refugi del Serral, i en els terrenys que ocupava l’aeròdrom republicà.

Amb l’objectiu de començar a dotar de contingut el CIARGA, s’han realitzat diversos projectes sota la supervisió de l’ETRP: FARE. Aquests projectes estan directament relacionats amb la tasca de recerca documental i prospecció arqueològica realitzada, i tenen com a objectiu la difusió dels coneixements obtinguts:

 • S’ha realitzat el disseny experimental de la maqueta a escala ¼ de l’avió Polilarpov I-16 “Mosca”, que ha de formar part del CIARGA. L’estudi, projecte i materialització ha anat a càrrec de l’empresa “Ingenium. Soluciones técnicas de ingeniería”, sota la supervisió i assessorament tècnic-històric de Ramon Arnabat i David Íñiguez.
 • S’ha dissenyat i desenvolupat una aplicació audiovisual informatitzada i en format 3-D, per tal que el visitant del CIARGA pugui veure les característiques dels avions més importants de la Guerra Civil: Polikarpov I-15 Xato, Polikarpov I-16 Mosca, Fiat Cr.32, Tupolev SB-2 Katiuska, Messerschmitt Bf-109, Savoia S-79, i Heinkel He-59. L’encàrrec l’ha realitzat José L. García Fuertes, sota la supervisió tècnica i històrica de David Íñiguez.
 • Recreació virtual dels atacs aeris que va patir el municipi de Santa Margarida i els Monjos els dies 6 d’agost i 5 de novembre de 1938. La recreació ha anat a càrrec de Ernest Artigas, sota la supervisió tècnica i històrica de Ramon Arnabat i David Íñiguez.
 • Maqueta a escala 1/8 del Taller de muntatge d’avions Polikarpov I-15 de la Sala la Margaridoia als Monjos (2 x 3 metres) con destino al CIARGA. La maqueta està feta a escala i en ella es pot veure com era el sistema utilitzat per al muntatge dels Xatos. L’encàrrec ha estat realitzat per Alfredo Gil, sota la supervisió històrica de Ramon Arnabat.
 • Projecte de Cabina a escala 1/1 del Polikarpov I-15 Xato, amb destinació al CIARGA, amb l’objectiu de poder apreciar les condicions de pilotatge d’aquests tipus d’avions i les habilitats requerides dels pilots per enlairar-se, volar, i aterrar, sense els mitjans tècnics actuals. El projecte ha estat realitzat per “Ingenium. Soluciones técnicas de ingeniería”, sota la supervisió i assessorament tècnic-històric de Ramon Arnabat i David Íñiguez.
 • També s’ha adquirit un mono d’aviador republicà de l’època de la guerra civil de cara a la seva integració en el futur Centre d’Interpretació.

Manteniment de l’ETRP i del centre virtual

S’ha adquirit el material fungible necessari per assegurar el funcionament de l’Estació Territorial de Recerca Penedès i del centre virtual d’interpretació. La majoria del material adquirit ha estat destinat a la conservació i digitalització de la documentació i de les restes arqueològiques localitzades en les prospeccions.

S’ha ampliat substancialment la web de l’ETRP: www.aviacioiguerracivil.com, organitzada al voltant de tres apartats: Estació Territorial de Recerca Penedès, Centre de Documentació, i Centre d’Interpretació. A més la web recull un seguit de notícies actualitzades relacionades amb la temàtica de l’ETRP-FARE, i la base de dades de la bibliografia existent a la mateixa. Aquesta tasca ha estat desenvolupada per l’empresa “Quadrícula comunicació: web + media”

S’ha definit la imatge corporativa del Centre de Recerca i Documentació de l’Aviació Republicana i la Guerra Civil, de cara a donar-lo a conèixer. L’empresa “Disseny creatiu Martinex”, ha estat l’encarregada de realitzar-la.

Memòria 2008

L’any 2008 ha estat el del ple funcionament de l’Estació Territorial de Recerca Penedès (ETRP) sobre les Forces Aèries de la República Espanyola, d’acord amb el que estableix el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Penedesencs, i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, signat el 20 de desembre de 2007, per l’Honorable Sr. Josep Huguet i Biosca conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, pel Sr. Joan Solé i Bordas president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i l’il·lm. Sr. Jordi Girona Alaiza Alcalde de Santa Margarida i els Monjos. Aquest conveni abasta el període 2007-2010, i s’inscriu dins el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’ETRP-FARE ha consolidat la seva seu a la Biblioteca Municipal dels Monjos (carrer Cadi, 2), en uns espais de treball i arxiu cedits per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, junt a tot el material i infraestructura necessaris per a realitzar les tasques de recerca i documentació assignades.

Al llarg de l’any 2008 s’han desenvolupat diverses línies d’actuació per tal d’acomplir l’objectiu de l’ETRP: desenvolupar la recerca multidisciplinar en l'entorn del patrimoni i dels espais històrics de la Guerra d'Espanya (1936-1939) a les comarques de l’Alt Penedès i del Baix Penedès. La tasca realitzada pels investigadors d’aquest projecte s’han centrat en aprofundiment de l’estudi dels antics camps de vol construïts per l’aviació republicana al llarg de 1937 i 1938 i emprats fins les acaballes del conflicte a Catalunya el gener de 1939: els Monjos, Sabanell (Torrelavit), Pacs-Vilobí (Vilafranca) i Santa Oliva (Vendrell), i en la recerca al voltant dels bombardeigs franquistes sobre les comarques penedesenques, i que tenien entre els seus objectius els aeròdroms republicans. A partir de l’exemple del “Vesper de la Gloriosa” i dels bombardeigs sobre el Penedès, s’ha avançat en un millor coneixement de la història de l’aviació republicana a Catalunya durant la Guerra Civil, dels bombardeigs franquistes sobre el litoral català, i dels espais de la reraguarda republicana des de múltiples visions.

La tasca d’investigació i recerca ha anat acompanyada de la d’informació i divulgació entre la societat dels objectius historiogràfics assolits. També s’ha seguit treballant en la definició i projecció d’una infraestructura cultural catalana que salvi la memòria de les forces aèries de la República espanyola a partir d’un arxiu i biblioteca de referència (Centre de Documentació i Recerca: Aviació i Guerra Civil), la recuperació de paisatges i arquitectures efímeres vinculades als fets estudiats (Espais de l’aviació republicana: el Vesper de la Gloriosa), i tot relligat en un Centre d’interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria a ubicar a l’entorn de l’històric camp d’aviació dels Monjos en el municipi de Santa Margarida i els Monjos.

L’equip de treball de l’ETRP 2008 ha estat integrat per historiadors locals coneixedors dels municipis del Penedès amb importants treballs de recerca i publicacions realitzades; historiadors especialitzats en el vessant aeronàutic de la Guerra d’Espanya (1936-1939), alguns col·laboradors amb entitats i associacions com ADAR (Associació d’Aviadors de la República) amb una important obra publicada; arqueòlegs experts en els treballs de camp en jaciments i prospeccions arqueològiques, bé siguin geofísiques, be per mitjà de mètodes de sistema de detecció de metalls, fins ara no emprats en els escenaris bèl·lics a Catalunya. Finalment la incorporació de museòlegs i experts en comunicació i didàctica del patrimoni cerca la transferència del coneixement generat en clau d’indústries del coneixement i desenvolupament del turisme cultural. Concretament l’equip de treball amplia ha estat integrat per:

 • Dr. Ramon Arnabat Mata, historiador vice-president de l’IEP
 • David Gasalí Barrera, historiador i investigador de l'ADAR.
 • Daniel Sancho París, historiador i col·laborador IEP
 • Pilar Tarrada, historiadora i documentalista, membre de l’IEP
 • Marta Casas, documentalista, membre de l’IEP
 • Ernesto González Armenteros, historiador i membre de l’IEP
 • Alfons Vidiella, historiador i membre de l’IEP
 • Àngel Archilla, historiador i col·laborador de l’IEP
 • Adrià Cabezas, historiador i col·laborador de l’IEP
 • M. Teresa Sadurní, historiadora i membre de l’IEP
 • Roger Sala, arqueòleg i col·laborador de l’ADAR
 • Dr. Joan Santacana Mestre, professor titular UB. Membre de l’IEP
 • Dr. Francesc-Xavier Hernández, catedràtic de l’UB
 • David Íñiguez Gràcia, historiador Taller de Projectes de l’UB i ADAR
 • Xavier Rubio Campillo, enginyer informàtic Taller de Projectes de la UB
 • Laia Coma Quintana, pedagoga. Taller de Projectes de l’UB
 • Jaume Girona Galimany, Tècnic de l’Ajuntament de Santa. Margarida i els Monjos. Membre de l’IEP
 • Àngels Travé Ràfols, Tècnica cultural de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Membre de l’IEP
 • Marina Domingo, documentalista de l’ADAR
 • Albert Reche Ontillera, historiador i membre de l’ADAR
 • Núria Janer, historiadora i membre de l’IEP
Personal

El personal que ha realitzat tasques retribuïdes a l’ETRP a compte d’aquest conveni durant l’any 2008 ha estat:

 • Ramon Arnabat Mata, Director de l’ETRP
 • David Iñiguez Gràcia, historiador especialista en les FARE
 • Daniel Sancho, investigador i administrador
 • Pilar Terrada Gol, documentalista

D’acord amb l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Penedesencs, i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per a la creació de l’Estació Territorial de Recerca Penedès, signada amb data de 6 de novembre de 2008, aquest any s’ha contractat a la historiadora Pilar Tarrada Gol a jornada complerta al llarg de tot l’any per tal de realitzar les tasques de documentalista i arxivística dedicades a la digitalització, classificació i arxiu de la documentació extreta dels arxius consultats, per tal de facilitar-ne la seva conservació, localització i consulta.

L’activitat desplegada pels historiadors contractats ha permès de desenvolupar aquelles tasques programades relacionades amb la recerca i la consulta d’arxius, la recollida de material iconogràfic i documental; la prospecció i condicionament de restes arqueològiques i espais bèl·lics, la neteja de refugis antiaeris, etcètera. El gran volum de documentació recollida, tant de caràcter particular (col·leccions personals, donacions, etcètera), com aquella extreta en altres arxius i centres que disposen de fons relacionats amb l’aviació i la guerra civil, especialment amb l’aviació republicana de 1936-1939; així com la necessitat de posar en condicions aquell material original, especialment les adquisicions de publicacions de l’època, per a la consulta dels possibles usuaris; van fer aconsellable la contractació una persona dedicada a aquestes qüestions.

Aquesta contractació es va realitzar amb els fons previstos a una part del sou del director, d’acord amb el que estableix el punt 1 de modificació del pressupost per a l’any 2008 de l’Addenda de 6 de novembre de 2008 signada pel Honorable Josep Huguet i Biosca, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Ramon Arnabat i Mata president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i el Sr. Jordi Girona Alaiza, Alcalde de Santa Margarida i els Monjos. L’objectiu de la contractació de la historiadora Pilar Tarrada i Gol era ampliar i posar a disposició dels usuaris els fons actuals, a més de seguir cercant aquells que podien ser susceptibles de ser adquirits, tot engrandint així la tasca de recopilació de material documental i la classificació, d’acord amb el que estableixen els punts 1 i 3 de la primera clàusula i la quarta clàusula del Conveni citat.

Funcionament

Adquisició, recollida i tractament de material iconogràfic i material

- D’acord amb el que estableix el conveni signat entre l’Associació d’Aviadors de la República (ADAR), l’Estació Territorial de Recerca Penedès i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb data de 30 de maig de 2008, s’ha seguit catalogant i digitalitzatzant els fons documental, bibliogràfic, i audiovisual per tal d’incorporar-lo a una base de dades comuna i servar-ne una còpia a l’ETRP. Aquest any 2008 s’ha finalitzat la catalogació de la Biblioteca de l’ADAR (llibres, revistes i manuscrits existents), i s’ha iniciat l’inventari del material històric que es serva (maquetes, banderes, quadres, dibuixos, ...), i del fons d’imatges i audiovisuals. Aquesta tasca haurà de continuar els propers amb la digitalització d’una part de la documentació, per tal de facilitar-ne la seva consulta i conservació.

- S’ha continuat l’adquisició, recollida i tractament de material iconogràfic i documental, mitjançant la visita a diversos arxius estatals i militars. Concretament, s’han realitzat desplaçaments i consultes en els següents arxius:

Archivo Histórico del Ejército del Aire (Villaviciosa de Odón, Madrid).
 • Archivo General Militar de Ávila
 • Archivo General de la Guerra Civil (Salamanca)
 • Arxiu Nacional de Catalunya
 • Biblioteca del Pavelló de la República de la UB
 • Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (Poblet)
 • Arxiu Comarcal del Garraf (Vilanova i la Geltrú)
 • Arxiu Històric de Sitges
 • Arxiu Comarcal del Baix Penedès (El Vendrell)

D’aquests arxius s’ha elaborat una base de dades amb la localització de documentació a l’entorn de l’aviació republicana, tant pel que fa als mateixos camps, com a organització, personal, etc., de l’aviació de la República. També s’ha fet còpia d’aquells documents més significatius, i que es servaran a l’ETRP i en el futur Centre de Documentació. La recerca ha estat realitzada per Ramon Arnabat, David Gesalí, David Iñiguez, i Daniel Sancho.

Les consultes a aquests arxius militars s’hauran de continuar els propers anys degut al gran volum d’informació servada relacionada amb l’aviació i la guerra civil.

 • S’ha digitalitzat una part important de la documentació d’arxiu referida a l’aviació republicana i la guerra civil, per tal de servar-ne les còpies en bones condicions, i facilitar la consulta dels investigadors. Tasca realitzada per la historiadora i documentalista Pilar Tarrada i els historiadors Daniel Sancho i Alberto Reche, amb la col·laboració de l’empresa “Telemàtic divisió consum SL”, pel que fa a formació i programari.
 • S’han fet 14 reproduccions a mida natural (40x60 cm) de cartells de la guerra civil relacionats amb l’aviació republicana i els bombardeigs, procedents del fons de la Biblioteca del Pavelló de República, tasca realitzada per l’empresa “Richard Bristow”. Aquestes reproduccions s’han emmarcat amb vidres Velglas per a la seva protecció i exposició pública (empresa“Santiago Alcón”).
 • S’han adquirit 120 llibres; 50 fotografies i 30 dvds. relacionats amb el tema de l’aviació i la guerra civil que s’integren al fons de l’ETRP, i que es poden consultar des de la web de l’ETRP:

Aquest fons es complementa amb el de la Biblioteca dels Monjos que compta amb un centenar de llibres relacionats amb la temàtica de l’aviació i la guerra civil.

 • S’ha rebut la donació del Sr. Enric Ruiz de diversos llibres i material documental relacionat amb l’aviació i la guerra civil, que ha estat catalogat i incorporat al fons de l’ETRP, amb un apartat específic. També ha fet donació a l’ETRP d’una maqueta escala ¼ d’un Xato, Polikarpov I-15.
 • S’han realitzat diversos enregistraments digitals dels espais de l’aviació republicana al Penedès (aeròdroms, edificis residencials, llocs de comandament, refugis, magatzems, oficines, tallers, Escola de Pilots, ..), i s’ha entrevistat a 10 persones relacionades amb aquests espais (aviadors, mecànics, soldats, veïns, ...). Aquests enregistraments serviran de base per a l’elaboració d’un reportatge audiovisual sobre el Vesper de la Gloriosa. La part tècnica ha estat realitzada per TN Produccions, i la part historiogràfica per Ramon Arnabat, Daniel Sancho i David Iñiguez.
 • S’ha preparat una exposició sobre “Els bombardeigs franquistes al Penedès, 1937-1939”, en base a la documentació i les imatges localitzades en la recerca realitzada, amb motiu dels 70 anys d’aquests fets. L’exposició ha estat comissariada per les tres persones de l’ETRP: Ramon Arnabat, David Iñiguez i Daniel Sancho, i executada per l’empresa “Disseny Creatiu Martinex”. L’exposició consta de 10 plafons que tracten els següents temes:
 • L’aviació i la guerra civil
 • Els bombardeigs franquistes a Catalunya: objectius militars i civils
 • Els bombardeigs sobre el litoral català
 • Els sistemes de defensa passiva i activa
 • L’aviació republicana al Penedès
 • Els bombardeigs al Penedès
 • L’Estació de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès)
 • Vilanova i la Geltrú, Sitges i Vallcarca (Garraf)
 • Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
 • Les víctimes dels bombardeigs.

Aquesta exposició ha passat pels municipis del Vendrell, Albinyana, Santa Oliva, Santa Margarida i els Monjos, Sitges, i Cubelles. I seguirà itinerant l’any 2009.

- També s’han impartit un seguit de conferències relacionades amb “Els bombardeigs franquistes al Penedès, 1936-1939” i “Els aeròdroms dels Vesper de la Gloriosa”, coincidint amb l’exposició esmentada a l’anterior punt (el Vendrell, Albinyana, Santa Oliva, Santa Margarida i els Monjos, Sitges, i Cubelles). Les conferències han estat impartides per Ramon Arnabat, David Gesalí, David Iñiguez, Daniel Sancho, i Alfons Vidiella.

Prospecció i condicionament de restes arqueològiques i espais històrics

- S’ha completat l’inventari i realització de fitxes arqueològiques dels vestigis dels aeròdroms del Vesper de la Gloriosa a partir de la informació i les imatges recollides i la investigació sobre els espais concrets (Pacs-Vilobi, Els Monjos, Torrelavit, Santa Oliva). Aquesta tasca ha estat realitzada per David Gesalí, David Iñíguez, Ramon Arnabat, Alfons Vidiella, Roger Sala, Daniel Sancho.

- S’han realitzat condicionaments de restes arqueològiques i espais històrics, al voltant del camp de vol dels Monjos (refugis del Serral, la Margaridoia, i Cal Rubió).

- S’ha realitzat una prospecció geofísica per a investigació en el camp de Santa Oliva, en els termes municipals d’aquest municipi i el d’Albinyana. Aquesta tasca ha estat dirigida i coordinada per Ramon Arnabat i David Iñiguez, i realitzada pel Taller de Projectes de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.

- Tota informació recollida documentalment i en les prospeccions realitzades en els aeròdroms republicans dels Monjos, Santa Oliva, el Pla de Cabra i Valls, s’ha introduït en una base de dades per tal de poder-la gestionar, i a partir d’aquesta fer la reconstrucció digital d’aquests camps. Aquesta tasca ha estat realitzada per l’empresa “Imatge 9 SL”.

- A partir de la informació obtinguda en la informació documental les prospeccions arqueològiques i la planimetria de l’aeròdrom dels Monjos s’ha començat a treballar en la realització virtual d’aquest aeròdrom republicà i la recreació dels bombardeigs franquistes que va patir. Tasca coordinada per Ramon Arnabat i David Iñiguez i realitzada per Ernest Artigas d’Aviadores Virtuales Associados, i l’empresa “Imatge 9 SL”.

- A partir de la informació recollida en les prospeccions arqueològiques, la planimetria, i la documentació d’arxiu i bibliogràfica, s’ha preparat una proposta de guia didàctica per a la visita d’aquests espais del Vesper de la Gloriosa. La proposta ha estat realitzada pel Taller de Projectes de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, sota la supervisió de Ramon Arnabat.

Disseny i execució del centre virtual d’interpretació

- S’ha realitzat el disseny experimental de la maqueta a escala de la construcció de l’avió Polilarpov I-15 “Xato”, que ha de formar part del Centre d’Interpretació que s’ha de crear. L’estudi ha estat realitzat per l’enginyer Alfredo Gil López, sota la supervisió i assessorament tècnic-històric de Ramon Arnabat i David Iñiguez.

- S’ha realitzat el disseny experimental de la maqueta a escala de la construcció de l’avió Polilarpov I-16 “Mosca”, que ha de formar part del Centre d’Interpretació que s’ha de crear. L’estudi ha estat realitzat per l’empresa “Ingenium. Soluciones técnicas de ingeniería, sota la supervisió i assessorament tècnic-històric de Ramon Arnabat i David Iñiguez.

Manteniment de l’ETRP i del centre virtual

- S’ha adquirit el material fungible necessari per assegurar el funcionament de l’Estació Territorial de Recerca Penedès i del centre virtual d’interpretació. La majoria del material adquirit ha estat destinat a la conservació i digitalització de la documentació.

- S’ha ampliat substancialment la web de l’ETRP: www.aviacioiguerracivil.com, organitzada al voltant de tres apartats: Estació Territorial de Recerca Penedès, Centre de Documentació, i Centre d’Interpretació. A més la web recull un seguit de notícies actualitzades relacionades amb la temàtica de l’ETRP-FARE, i la base de dades de la bibliografia existent a la mateixa. Aquesta tasca ha estat desenvolupada per l’empresa “Quadrícula comunicació: web + media”

- S’ha començat a treballar amb la definició de la imatge del Centre Virtual d’interpretació FARE, de cara a donar-lo a conèixer, junt al Centre de Documentació entre les persones interessades i el públic en general. L’empresa “Disseny creatiu Martinex).

Ramon Arnabat Mata, director de l’ETRP i president de l’IEP

Santa Margarida i els Monjos, 16 de gener de 2009

Memòria 2007

Estació Territorial de Recerca Penedès
Forces Aèries de la República Espanyola

El mes de setembre de 2007 es va posar en marxa l’Estació Territorial de Recerca Penedès (ETRP) sobre les Forces Aèries de la República Espanyola, d’acord amb el que estableix el Conveni de col·laboració entre el Departament d’innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Penedesencs, i l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, signat el 20 de desembre de 2007, per l’Honorable Sr. Josep Huguet i Biosca conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, pel Sr. Joan Solé i Bordas president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i l’il·lm. Sr. Jordi Girona Alaiza Alcalde de Santa Margarida i els Monjos. Aquest conveni abasta el període 2007-2010, i s’inscriu dins el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de l’ETRP és desenvolupar la recerca multidisciplinar en l'entorn del patrimoni i dels espais històrics de la Guerra d'Espanya (1936-1939) a les comarques de l’Alt Penedès i el Baix Penedès. El projecte s’adreça a l’estudi dels antics camps de vol construïts per l’aviació republicana al llarg de 1937 i 1938 i emprats fins les acaballes del conflicte a Catalunya el gener de 1939. Aquests són els dels Monjos, Sabanell (El Pla del Penedès), Pacs (Vilafranca) i Santa Oliva (Vendrell). A partir de l’exemple del “Vesper de la Gloriosa” es reconstruirà la història de l’aviació republicana a Catalunya durant la Guerra Civil, i dels espais de la reraguarda republicana des de múltiples visions.

L’objectiu final es dotar Catalunya d’una infrastructura cultural que salvi la memòria de les forces aèries de la República espanyola a partir d’un arxiu i biblioteca de referència, la recuperació de paisatges i arquitectures efímeres vinculades als fets estudiats, i tot relligat en un Centre d’estudis i Centre d’interpretació de l’Aviació Republicana a ubicar a l’entorn de l’històric camp d’aviació dels Monjos en el municipi de Santa Margarida i els Monjos.

L’equip de treball està integrat per: historiadors locals coneixedors dels municipis del Penedès amb importants treballs de recerca i publicacions realitzades; historiadors especialitzats en el vessant aeronàutic de la Guerra d’Espanya (1936-1939), alguns col·laboradors amb entitats i associacions com ADAR (Associació d’Aviadors de la República) amb una important obra publicada; arqueòlegs experts en els treballs de camp en jaciments i prospeccions arqueològiques, bé siguin geofísiques, be per mitjà de mètodes de sistema de detecció de metalls, fins ara no emprats en els escenaris bèl·lics a Catalunya. Finalment la incorporació de museòlegs i experts en comunicació i didàctica del patrimoni cerca la transferència del coneixement generat en clau d’indústries del coneixement i desenvolupament del turisme cultural. Concretament l’equip de treball esta integrat per:

 • Dr. Ramon Arnabat Mata, historiador vice-president de l’IEP
 • Daniel Sancho París, historiador i col·laborador IEP
 • Ernesto González Armenteros, historiador i col·laborador de l’IEP
 • Alfons Vidiella, historiador i membre de l’IEP
 • Adrià Cabezas, historiador i col·laborador de l’IEP
 • M. Teresa Sadurní, historiadora i membre de l’IEP
 • Dr. Joan Santacana Mestre, professor titular UB. Membre de l’IEP
 • Dr. Francesc-Xavier Hernández, catedràtic de l’UB.
 • David Íñiguez Gràcia, historiador Taller de Projectes de l’UB i ADAR
 • David Gasalí Barrera, historiador i investigador de l'ADAR.
 • Xavier Rubio Campillo, enginyer informàtic Taller de Projectes de la UB
 • Laia Coma Quintana, pedagoga. Taller de Projectes de l’UB
 • Jaume Girona Galimany, Tècnic de l’Ajuntament de Santa. Margarida i els Monjos. Membre de l’IEP
 • Àngels Travé Ràfols, Tècnica cultural de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Membre de l’IEP

Durant el darrer quatrimestre de l’any 2007 s’ha posat en funcionament l’ETRP mitjançant un seguit d’actuacions:

El personal que ha realitzat tasques retribuïdes a l’ETRP durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2007 ha estat:

 • Ramon Arnabat Mata, Director de l’ETRP
 • David Iñiguez Gràcia, historiador especialista en les FARE
 • Pilar Terrada Gol, administració i documentació
 • Maribel Segovia, administració

Seu de l’ETRP

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha cedit i ha equipat amb material informàtic un ampli espai que serveix de seu de l’ETRP, on es desenvolupa part de la la tasca de recerca, classificació i administració. Es tracta d’un local independent dins la Biblioteca dels Monjos (carrer del Cadi, núm.2 de –08720- Santa Margarida i els Monjos).

S’ha adquirit material fungible d’administració, recerca i conservació, per posar en marxa l’ETRP amb garanties.

S’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Aviadors de la República per tal que col·laborin i assessorin la recerca de l’ETRP

Adquisició, recollida i tractament de material iconogràfic i material

 • S’ha establert un acord de col·laboració amb l’Associació d’Aviadors de la República de Barcelona per tal de catalogar i digitalitzar el seu fons documental i audiovisual i servar-ne una còpia a l’ETRP. Aquesta tasca s’ha iniciat per la Biblioteca de l’ADAR, catalogant-se tots els llibres, revistes i manuscrits existents. La tasca de catalogació i digitalització seguirà el proper any, i es complementarà amb l’inventari del material històric que es serva (maquetes, banderes, quadres, dibuixos, ...) fent-ne una còpia per l’ETRP.
 • S’ ha iniciat l’adquisició, recollida i tractament de material iconogràfic i documental, mitjançant la visita a diversos arxius estatals i militars. Concretament, s’han realitzat desplaçaments i consultes en els següents arxius:
  • Archivo Histórico del Ejército del Aire (Villaviciosa de Odón, Madrid).
  • Archivo General Militar de Ávila
  • Archivo General de la Guerra Civil (Salamanca)
 • D’aquests arxius s’ha elaborat una base de dades amb la localització de documentació a l’entorn de l’aviació republicana, tant pel que fa als mateixos camps, com a organització, personal, etc., de l’aviació de la República. També s’ha fet còpia d’aquells documents més significatius, i que es servaran a l’ETRP i en el futur Centre de Documentació. La recerca ha estat realitzada per Ramon Arnabat, David Gesalí i David Iñiguez.
  Les consultes a aquests arxius militars s’hauran de continuar els propers anys degut al gran volum d’informació servada relacionada amb l’aviació i la guerra civil.
 • S’han realitzat diversos enregistraments digitals dels espais de l’aviació republicana al Penedès (aeròdroms, edificis residencials, llocs de comandament, refugis, magatzems, oficines, tallers, Escola de Pilots, ..), i s’ha entrevistat a 20 persones relacionades amb aquests espais (aviadors, mecànics, soldats, veïns, ...). Aquests enregistraments serviran de base per a l’elaboració d’un reportatge audiovisual sobre el Vesper de la Gloriosa. La part tècnica ha estat realitzada per TN Produccions, i la part historiogràfica per Ramon Arnabat i David Iñiguez.
 • Prospecció i condicionament de restes arqueològiques i espais històrics

  • Localització, inventari i realització de fitxes arqueològiques dels vestigis dels aeròdroms del Vesper de la Gloriosa a partir de la informació i les imatges recollides i la investigació sobre els espais concrets (Pacs-Vilobi, Els Monjos, Torrelavit, Santa Oliva). Aquesta tasca ha estat realitzada per David Gesalí i David Iñíguez.
  • S’han iniciat les prospeccions i condicionaments de restes arqueològiques i espais històrics, al voltant del camp de vol dels Monjos. S’ha realitzat una prospecció geofísica per a investigació, que els propers anys es farà extensiva als altres tres camps del Vesper de la Gloriosa. S’ha contribuït a la documentació i condicionament de dos refugis relacionats amb el camp dels Monjos. Aquesta tasca ha estat dirigida i coordinada per Ramon Arnabat i David Iñiguez, i realitzada per SOT SCP.

  Disseny i execució del centre virtual d’interpretació

  • S’ha realitzat un primer disseny de museografia del Centre d’Interpretació de l’Aviació i la Guerra Civil, que inclou un centre virtual d’interpretació de l’aviació republicana mitjançant la seva visibilitat a través de la xarxa. També s’ha començat a elaborar iconografia didàctica per a l’esmentada proposta. Aquesta proposta ha estat realitzada pel Taller de Projectes de l’UB (Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona), sota la supervisió i coordinació de Ramon Arnabat i David Iñiguez.
  • S’ha realitzat un estudi de viabilitat i la redacció de l’avantprojecte per la construcció d’una rèplica a escala 1:1 de l’avió Polilarpov I-15 “Xato”. Aquest estudi mostra la viabilitat de construcció d’una rèplica 1:1 del Xato, com a element bàsic del Centre d’Interpretació que s’ha de crear. L’estudi ha estat realitzat per l’enginyer Alfredo Gil López, sota la supervisió i assessorament tècnic-històric de Ramon Arnabat i David Iiguez.

  Ramon Arnabat Mata, director de l’ETRP i vice-president de l’IEP

  Santa Margarida i els Monjos, 31 de gener de 2008


© Estació Territorial de Recerca Penedès
Carrer del Cadí núm. 2 (Biblioteca municipal) 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel: 93 898 04 09 (només matins) | Apartat de correus núm. 48
informacio@aviacioiguerracivil.com

Institut d´estudis Penedesencs Generalitat de Catalunya Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Quadrícula w+m: Disseny i programació web