Veredicte del jurat del I premi “Aviació i Guerra Civil” 2009

Reunit el jurat del I Premi “Aviació i Guerra Civil” 2009, atenent a les bases de la convocatòria i després d’analitzar als treballs presentats, ha decidit:

DECLARAR DESERT EL I PREMI AVIACIÓ I GUERRA CIVIL

Degut a que les obres presentades no s’ajusten a les característiques requerides en les bases de l’esmentat Premi.

En el termini d’un mes a partir de la publicació d’aquest veredicte els autors podran recollir els exemplars presentats a la seu de l’Estació Territorial de Recerca Penedès. Si en aquest termini no són retirats pels autors o una persona autoritzada, restaran en poder i propietat dels organitzadors del premi.

I perquè així consti, signo la present

Ramon Arnabat Mata
President del Jurat del I Premi Aviació i Guerra Civil.
A Santa Margarida i els Monjos, 30 de març de 2009.


© Estació Territorial de Recerca Penedès
Carrer del Cadí núm. 2 (Biblioteca municipal) 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel: 93 898 04 09 (només matins) | Apartat de correus núm. 48
informacio@aviacioiguerracivil.com

Institut d´estudis Penedesencs Generalitat de Catalunya Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Quadrícula w+m: Disseny i programació web